Dân số VN 90 triệu, 80% dân tộc Kinh -> 72 triệu người Kinh.
1 hộ gia đình 4-5 người -> 15 triệu hộ gia đình.
Mỗi hộ gia đình có 1 ông Công, 1 ông Táo, 1 bà Công-Táo -> 45 triệu vị Công Táo.
Trong 2 ngày 22, 23 có 45 triệu vị dẫn nhau lên trời, đông hơn nhiều so với the largest human gathering recorded (hơn 30 triệu người tại hợp lưu sông Yamuna và sông Hằng năm 2013), và gấp đôi số dân của thành phố đông dân nhất trêm thế giới. Nhưng không biết diện tích thiên đình là bao nhiêu nên không tính được mật độ.
45 triệu vị cưỡi 45 triệu con cá chép. Không thấy nói các vị đi về bằng cách gì, nhưng tạm mặc định là vẫn cần cá chép. Nếu chẳng may cá chép không còn (do bị thả vào nguồn nước độc hại, do bị đánh bắt…) có lẽ sẽ có kha khá vị phải đi nhờ cá chép.
Just some silly thoughts while washing the dishes today.

Advertisements