Da Nang sunset, rooftop

Da Nang night, rooftop

Where I go sip my coffee or drink my beer in the afternoon and evening. Where I watch the sun set, the planes arrive and take off, lightnings flash behind the clouds, birds gliding by. I always think nothing would feel freer than flying.

Chim ơi bay đâu mà vội thế,
Sao không dừng đây chút giây?
Chim ơi cho tôi theo với,
Muốn gặp người,
Ngàn trùng cách trở biết làm sao?

Advertisements