thế nào là số phận, thế nào là duyên nợ, mình có thể quyết định những gì.

ước điên dại là từ trước đến giờ chỉ là bạn để có thể mãi mãi là tri kỉ của nhau.

Advertisements