Oct 31, 2014

Annapurna base camp

Yesterday had sound sleep till about 1am when woke up b/c so hungry. Munched off some chocolate and then fell asleep again. And then next time woke up vì mình mơ thấy bạn. Lần đầu tiên. Bạn và 2 người bạn của bạn CM và Đ. Not sure why those 2. Mơ theo đúng kiểu logic và trật tự kì quái của giấc mơ mà chỉ đến khi tỉnh mới biết là không thể. Chuyện kết thúc vào ngày 30/10 khi mà bạn thay đổi quyết định. Dĩ nhiên chỉ là trong giấc mơ. Tỉnh dậy, lần đầu tiên mình nhận ra là những ao ước mơ hồ của mình, đến giờ mới được gọi tên. Đấy là mình ước được ôm bạn một cái thật lâu và thật chặt. Thật lâu và thật chặt. Rồi mình sẽ buông. Chứ mình không dám giữ. Hôm nay trên đường đi, và cả lúc này nghĩ đến mình lại trào nước mắt. Một cái ôm thôi. Giữa núi rừng này mà mình lại thấy bạn. Hay nhỉ!

Annapura Base Camp, Annapurna Sanctuary, Himalaya, Nepal, trekking

gần nơi mình mơ

Annapura Base Camp, Annapurna Sanctuary, Himalaya, Nepal, trekking

Advertisements