Gió
Mưa
Cây rung
Đèn nhạt nhòa.
Áo mưa kín
Phóng xe
Trốn gió
Trốn mưa.
Riêng một người đi chậm

“Bắp đây”

Đêm nay bão về.

Advertisements